Collection: App - Office Wear

 • Anushka Sharma Silver Zircon Pendant with Link Chain
  Anushka Sharma Silver Zircon Pendant with Link Chain
  4.8 | 284
  ₹ 1,599.00
  ₹ 3,199.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma Rose Gold Heart Necklace
  Anushka Sharma Rose Gold Heart Necklace
  4.8 | 361
  ₹ 1,999.00
  ₹ 3,999.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma Silver Zircon Earrings
  Anushka Sharma Silver Zircon Earrings
  4.8 | 124
  ₹ 1,399.00
  ₹ 2,799.00
  Add to cart
 • White Pearl Earrings
  White Pearl Earrings
  4.8 | 180
  ₹ 899.00
  ₹ 1,799.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma Classic Silver Zircon Set
  Anushka Sharma Classic Silver Zircon Set
  4.7 | 47
  ₹ 2,799.00
  ₹ 4,999.00
  Add to cart
 • Silver Pearl Earrings
  Silver Pearl Earrings
  4.9 | 41
  ₹ 899.00
  ₹ 1,799.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma White Pearl Moon Necklace
  Anushka Sharma White Pearl Moon Necklace
  4.9 | 56
  ₹ 1,499.00
  ₹ 2,999.00
  Add to cart
 • Silver Flower Pendant With Link Chain
  Silver Flower Pendant With Link Chain
  4.9 | 55
  ₹ 1,699.00
  ₹ 3,399.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma Silver Zircon Classic Ring
  Anushka Sharma Silver Zircon Classic Ring
  5.0 | 56
  ₹ 1,699.00
  ₹ 3,399.00
  Add to cart
 • Anushka Sharma Moonlight Pearl Set
  Anushka Sharma Moonlight Pearl Set
  4.9 | 69
  ₹ 2,299.00
  ₹ 3,498.00
  Add to cart
 • White Pearl Drop Earrings
  White Pearl Drop Earrings
  4.8 | 36
  ₹ 1,399.00
  ₹ 2,799.00
  Add to cart
 • Silver Zircon Twist Ring
  Silver Zircon Twist Ring
  5.0 | 16
  ₹ 1,699.00
  ₹ 3,399.00
  Add to cart